Network İletişim Sistemi Uygulamaları

NetworkİsletimSistemiUygulamalari
  • Network işletim sistemi kurulumu,işletimi ve desteği
  • Kurumların internet güvenliğinin gözlenmesi,standartlarının belirlenmesi ve danışmanlığın verilmesi
  • Kurulsak haberleşme platformu
  • Marka bağımsız anti virüs, anti spam, anti relay yağılarının oluşturulması
  • Back up uygulama platformu seçilmesi